Flavored tobacco ban Vietnamese

Release date: 11/09/2021
Sponsored by: Board of County Commissioners Department

Quận Washington County đi đầu trong tiểu bang cấm các sản phẩm thuốc lá có hương vị

Sau nhiều tuần lấy lời chứng từ công chúng và ý kiến đóng góp từ các quan chức y tế công cộng, Hội Đồng Ủy Viên Quận (Board of County Commissioners (BCC)) đã bãi bỏ Ordinance 599 lỗi thời và thay thế bằng các quy định mới bao gồm lệnh cấm bán lẻ bất kỳ sản phẩm thuốc lá có hương vị nào, bao gồm thuốc lá tinh dầu bạc hà, hương liệu tổng hợp nicotine và hệ thống phân phối thuốc hít như thuốc lá điện tử, xì gà điện tử, bút vape và e-hookahs mà truyền hương vị hoặc mùi khác với vị hoặc mùi của thuốc lá.

 

Vào ngày 2 tháng 11, BCC, đóng vai trò là Cơ Quan Y Tế Công Cộng Địa Phương cho Quận Washington, đã thông qua Ordinance 878 với ba thành viên hội đồng bỏ phiếu ủng hộ và hai bỏ phiếu phản đối. Dựa trên những phát hiện cho thấy việc sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên tiếp tục là một nguy cơ đáng kể cho sức khỏe, hành động của Hội Đồng Quản Trị nhằm:

 

  • Cấm bán bất kỳ sản phẩm thuốc lá hoặc nicotine tổng hợp nào cho bất kỳ người nào dưới 21 tuổi,
  • Cấm bán bất kỳ sản phẩm thuốc lá có hương vị hoặc nicotine tổng hợp nào tại bất kỳ cơ sở bán lẻ nào, và
  • Cấm các phiếu giảm giá, chiết khấu và khuyến mãi giá cho bất kỳ sản phẩm thuốc lá nào.


Các quy tắc mới cũng yêu cầu bán hàng có sự hỗ trợ của nhà cung cấp (không có trưng bày tự phục vụ) đối với tất cả các sản phẩm thuốc lá và cấm bán thuốc lá tại “địa điểm kinh doanh di động” như xe cộ hoặc quầy. Theo Sắc Lệnh 878, các trường hợp vi phạm phải chịu mức Class A civil infraction do một viên chức chấp pháp của quận ban hành. Sắc lệnh sẽ áp dụng trên toàn quận, bao gồm cả các ranh giới bên trong thành phố. Mặc dù sắc lệnh có hiệu lực vào ngày 2 tháng 12 năm 2021, nhưng nó sẽ không được thi hành cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2022

 

Như tuyên bố của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Kathryn Harrington, “Hội Đồng đã nghe bằng chứng thuyết phục rằng việc hạn chế tiếp cận các sản phẩm có hương vị dẫn đến việc ít người trẻ sử dụng thuốc lá gây nghiện và các chất nicotine hơn cũng như tỷ lệ bỏ thuốc lá cao hơn. Mặc dù cuộc bỏ phiếu không được nhất trí, nhưng rõ ràng chúng tôi đã nghe từng ủy viên bày tỏ sự đồng tình rằng việc sử dụng các chất thuốc lá là có hại và các chiến lược tiếp thị nhằm vào bất kỳ ai trong cộng đồng của chúng tôi - đặc biệt là những người trẻ tuổi và các nhóm thiểu số - là không thể chấp nhận được. Tôi tin tưởng rằng bước tiến này, cùng với việc triển khai các yêu cầu cấp phép bán lẻ thuốc lá trên toàn tiểu bang, sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của tất cả cư dân Quận Washington.


Thông Tin Bổ Sung:

 

Media Contact:

Julie McCloud, Public Affairs & Communications Coordinator
503-846-8685
julie_mccloud@co.washington.or.us